மலர்வளையம்


LTTE தலைவர் வேலுபிள்ளை பிரபாகரன் இலங்கை படையினரால் கொல்லப்பட்டார். அவரது ஆன்மா சாந்தியடையட்டும். இனியாவது இலங்கையில் அமைதி திரும்பட்டும்.

0 comments: