புலி வால்


சத்யம் கம்பியூடர்ஸ் நிறுவன சேர்மன் திரு ராமலிங்க ராஜு, எம்.டி ராம ராஜு பதவி விலகினர். ராமலிங்க ராஜு சத்யம் நிறுவனத்தில் சில நிதி மோசடிகள் நடந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். இதில் கணக்கில் வராத வட்டி மட்டும் 360 கோடி!!!

0 comments: