ஆடாத ஆட்டமெல்லாம்

விஜய் டிவி யின் புண்ணியத்தால் தமிழ் கூறும் நல்உலகுக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது பல்சுவை ஆடல்களுக்கான போட்டி நிகழ்ச்சிகள். இது மெல்ல எல்லா சாட்லைட் டிவி களிலும் (ஆ )ரம்பமகிவிடது. இதில் ஆடுவதை விட அழுவதற்கு பரிசுகள் அதிகமோ? ஒரு எபிசொடிற்கு மூன்று விளம்பர இடைவேளை என்பதுபோல் இருவர் கட்டாயம் அழவேண்டும், அதுவும் அவர்கள் இருவரும் ஜோடியாக ஆடுபவர்கள் என்றால் ஆகா, சொல்ல வரதில்லை. நம்ம மக்கள் அறிவிக்கப்பட்ட அறிவிக்கப்படாத மின் துண்டிப்பு எலாம் தாண்டி நெடுந்தொடருபார்த்து வாழ்கை முழுக்க அழ பழகியதால் நடன நிகழ்ச்சிக்கும் அழுகை தேவையோ? இப்படியே போனா காமெடி நிகழ்ச்சில கூட கண் கலங்கும் சோக காட்சிகள் தேவை படலாம்.

0 comments: