21-10-2008 அன்று பூங்கொத்தும், மூள் கிரீடமும்

மக்கள் டிவி இந்த முறை
பட்டணப்பிரவேசத்தின் பூங்கொத்து பெறுகிறது.
காரணம் தமிழ் தொலைக்காட்சியை முடிந்தவரை தமிழிலும் சினிமா அல்லாத நிகழ்ச்சிகளும் வழங்குவதால்.
கலைஞர் டிவி இந்தமுறை
மூள் கிரீடம் பெறுகிறது, காரணம் பகுத்தறிவு பாசறையிலிருந்து வெளிவரும் இந்த டிவி சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் வாழ்த்து வழங்காத பண்டிகைகளே இல்லை(இதில் நிச்சயமாக சமத்துவம் உண்டு). மேலும் இந்தியை எதிர்த்து தமிழ்வளர்த்த இவர்கள் தொலைகாட்சியில் தொகுப்பாளரின் உரையாடல் முதல் நிகழ்ச்சியின் பெயர்கள் வரை எதிலும் தமிழ் வாழ்வாங்கு வாழ்வதால்.

0 comments: