கவலை

இறைவனை எண்ணி கவலை கொள்கிறேன்....
என்னவளுக்கே அழகை எல்லாம் அள்ளிதந்துவிட்டு
பின்னர் படைப்பதற்கு செய்வதறியாது தவிப்பதை கண்டு!!

0 comments: